अमर्त्य सेन – ‘मी जागतिकीकरणाच्या विरोधात कधीच नव्हतो’

अनुवादः तुषार रास्कर

(सौजन्य- नवे पर्व,जुलै-ऑगस्ट २०१३)

1 thought on “अमर्त्य सेन – ‘मी जागतिकीकरणाच्या विरोधात कधीच नव्हतो’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *