हुंडा नको ग बाई…

स्त्री मुक्ती संघटनेचे मुक्तनाट्य.

लेखिकाः ज्योती म्हापसेकर
दिग्दर्शकः विनोद हडप
कलाकारः स्त्री मुक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते

टीपः क्लिक केल्यानंतर वाट पहा. २८ व्या सेकंदाला नाटक सुरु होते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *