चिपळूणकर आणि रानडे

रानडय़ांच्या विचारसरणीला उदारमतवाद असे म्हटले जाते. त्यांचा हा उदारमतवाद फक्त मतापुरता मर्यादित नसून तो त्यांच्या स्वभावाचाही भाग बनला होता असे त्यांच्या चरित्रावरून निश्चितपणे म्हणता येते….

..हाच ‘तिसऱ्यां’चा चंग!

धोरण-लकवा किंवा अनिर्णय या गोष्टीचे मुख्य कारण, ‘व्यक्तित्वां’पेक्षाही, ‘काठावर पास’ सरकारे हेच आहे. बिगरकाँग्रेस-बिगरभाजप-वाद हा काय ‘वाद’ आहे? मूल्यप्रणालींचे सपाटीकरण झालेले असताना, वेळोवेळीच्या असंतुष्टांनी हवे…