काय आहे ही Net Nutrality आणि Free Basics?

Net Nutrality आणि Free Basics यांचे सोप्या भाषेत, सोदाहरण विवेचन करणारी सुनिल गजाकोश यांची ‘सह्याद्री’वरील ३० डिसेंबर २०१६ ला झालेली ही मुलाखत.