व्यक्ती आणि समूह

या वेळी मे महिन्यात गावी असताना भावकीच्या बैठकीत एक प्रश्न आला. २०-२२ वर्षे वेगळे ठेवलेल्या एका कुटुंबाचा अर्ज होता- आम्हाला भावकीत सामील करुन घ्या. अर्ज…

वारसा कोणाचा? संपत्तीचा की चळवळीचा? – केशव वाघमारे

माझ्या धम्माचे दायाद व्हा; कालबाह्य अामिषांचे नाही. – गौतम बुद्ध डॉ. आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक चळवळीचा वारसा असलेले मुंबईतील आंबेडकर भवन पडल्यानंतर आंबेडकरी चळवळीत सुरु झालेला महार मचाळा…