डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात –

२५ डिसेंबर हा मनुस्मृती दहन दिन. भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन म्हणूनही तो पाळला जातो. स्त्रियांविषयी बाबासाहेब म्हणतात- ‘हिंदू लोकांत स्त्री म्हणजे एक पुरुषाच्या चैनीची वस्तू आहे,…

गाडगेबाबांची दशसूत्री

संत गाडगेबाबांचा दशसूत्री संदेश • भुकेलेल्यांना = अन्न • तहानलेल्यांना = पाणी • उघड्यानागड्यांना = वस्त्र • गरीब मुलामुलींना = शिक्षणासाठी मदत • बेघरांना =…

बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण

दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन त्यादिवशी भारताचे संविधान संमत झाले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे २५…

महात्मा फुले म्हणतात-

‘भूमंडळावर महासत्पुरूषांनी म्हणून धर्मपुस्तके केली आहेत त्या सर्वांत त्या वेळेस अनुसरुन त्यांच्या समजुतीप्रमाणे काही ना काही सत्य आहे. यास्तव कोणत्याही कुटुंबातील एका मानव स्त्रीने बौद्धधर्मी…

सार्वजनिक संस्थांच्या निधीविषयी महात्मा गांधींचे विचारः

अनेक सार्वजनिक संस्था सुरु करुन त्यांची व्यवस्था चालविण्याच्या जबाबदारीचा अनुभव घेतल्यानंतरच मी अशा दृढ निर्णयावर आलो, की कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेने कायम फंडावर गुजारा करण्याचा प्रयत्न…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात…

…भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतिपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते….

Amartya Sen speaks

Personally, all my life I’ve benefited from mixing with people who have had very different views from mine. I’d like to tell you about a…