स्वातंत्र्यानंतर विजेच्या सोबतीतली ही पहिली दिवाळी

‘भारतीय माणसे सणांचे इतके वेडे आहेत की, यंदाच्या दिवाळीत खरेखुरे रॉकेट उडवले, ते मंगळावर पोहोचणार आहे.’ असा एक विनोद वॉटस् अपवर फिरत आहे. परंतु याच…